Tiltak ved kvalme

Kvalme, oppkast og obstipasjon forekommer hyppig hos pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid.