Assistanse ved middag for person med hjerneslag

  • Varm mat skal serveres varm, minst 60 grader C
  • Presenter maten
  • Sørg for god sittestilling og god belysning
  • Tilpass hjelpemidler til egenmestring og beskyttelse av tøyet
  • Bevar ro og unngå småsnakk som kan forvirre
  • Tilby håndvask før og etter måltid