Temperatur i varm mat

  • Mat bør ikke stå fremme mer enn 2 timer.
  • Varm mat bør være oppvarmet til minst 75 grader C
  • Ved servering bør varm mat holde min 65 grader C
  • Varm mat skal serveres varm
  • All mat skal serveres appetittvekkende
  • Moset mat skal presenteres appetittvekkende – ikke blandet.