Nasjonale faglige retningslinjer for vurdering av ernæringsstatus

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring krever at alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko.

Bruk standardiserte kartleggingsverktøy.