Utarbeiding av individuell ernæringsplan

Personer i ernæringsmessig risiko skal ha individuell ernæringsplan.
Ernæringsplanen skal inneholde ernæringsstatus, matinntak, beregnet væske- og energibehov, og individuelle ernæringstiltak. Oppfølging og evaluering