Holdbarhet i kjøleskap

  • Temperaturen i kjøleskapet skal være under 4 °C
  • Frysetemperatur skal være -18 grader C
  • Sjekk varedeklarasjonene og holdbarhetsdatoen
  • God håndvask sikrer mat trygghet