Forenklet frokost for person med demens

  • Bevar ro og unngå småsnakk som kan forvirre
  • Tallerken med ensfarget kant og kontrastfarge til bordet
  • Tilrettelegg for mestring ved individuell forenkling
  • Ferdig påsmurt mat gir færre valg å forholde seg til
  • Tilby håndvask før og etter måltid