Kostregistrering og vurdering av ernæringsbehov

Ved registrering av matinntak og drikke i ett døgn brukes standardisert skjema. Ikke mer enn 11 timer nattfaste.